home banner

O online klube

Čo je Online klub?

ONLINE KLUB je organizovaný workshop Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci s agentúrou ONLINE TORO a Google Slovensko, v ktorom sa na jednej strane stretávajú predstavitelia marketingových spoločností a agentúr a na strane druhej študenti, ktorí sa o problematiku online marketingu zaujímajú a chcú sa v nej zdokonaľovať.

Čo je cieľom ONLINE KLUBU?

Cieľom ONLINE KLUB-u je interaktívnou a názornou formou ukázať zjednodušený koncept fungovania biznisu využitím online marketingových nástrojov, ktoré si študenti reálne vyskúšajú na svojich vlastných projektoch.

Ako sa prihlásiť?

Sledujte náš Facebook www.facebook.com/OnlineKlub,
na ktorom budeme vždy týždeň pred plánovanou prednáškou zverejňovať online registračný formulár.