home banner

O online klube

Čo je Online klub?

ONLINE KLUB je organizovaný workshop občianskeho združenia Školstvo inak v spolupráci s agentúrou ONLINE TORO a ďašľími strategickými partnermi, v ktorom sa na jednej strane stretávajú predstavitelia marketingových spoločností a agentúr a na strane druhej študenti slovenských univerzít, ktorí sa o problematiku online marketingu zaujímajú a chcú sa v nej zdokonaľovať.

Čo je cieľom ONLINE KLUBU?

Cieľom ONLINE KLUB-u je interaktívnou a názornou formou ukázať zjednodušený koncept fungovania biznisu využitím online marketingových nástrojov, ktoré si študenti reálne vyskúšajú na svojich vlastných projektoch.

Ako sa prihlásiť?

Sledujte náš Facebook www.facebook.com/OnlineKlub,
na ktorom budeme vždy týždeň pred plánovanou prednáškou zverejňovať online registračný formulár pre teoretickú časť ONLINE KLUBU. Do workshopovej časti budeme robiť nábor pre 30 najšikovnejších študentov už v najbližších týždňoch priamo a to prostredníctvom povinne voliteľných, alebo výberových predmetov na univerzitách na ktoré sa môžete prihlásiť.