home banner

O online klube

Čo je ONLINE KLUB?

ONLINE KLUB je organizovaný workshop občianskeho združenia Školstvo inak v spolupráci s agentúrou ONLINE TORO a ďalšími strategickými partnermi, v ktorom sa na jednej strane stretávajú predstavitelia marketingových spoločností a agentúr a na strane druhej študenti slovenských univerzít, ktorí sa o problematiku online marketingu zaujímajú a chcú sa v nej zdokonaľovať.

Čo je cieľom ONLINE KLUBU?

Cieľom ONLINE KLUB-u je interaktívnou a názornou formou ukázať zjednodušený koncept fungovania biznisu využitím online marketingových nástrojov, ktoré si študenti reálne vyskúšajú na svojich vlastných projektoch.

Ako sa prihlásiť?

Sledujte našu Facebook stránku ONLINE KLUB, kde vždy s časovým predstihom pred plánovanou prednáškou zverejňujeme online registračný formulár pre teoretickú časť ONLINE KLUBU. Do workshopovej časti budeme robiť nábor pre 40 najšikovnejších študentov už v najbližších týždňoch priamo a to prostredníctvom povinne voliteľných, alebo výberových predmetov na univerzitách, na ktoré sa môžete prihlásiť.