home banner

O online klube

Čo je ONLINE KLUB?

ONLINE KLUB je organizovaný workshop občianskeho združenia Školstvo inak  работа в москве v spolupráci s agentúrou ONLINE TORO a ďalšími strategickými partnermi, v ktorom sa na jednej strane stretávajú predstavitelia marketingových spoločností a agentúr a na strane druhej študenti slovenských работа москва univerzít, ktorí sa o problematiku online marketingu z работа москва aujímajú a chcú sa v nej zdokonaľovať.

Čo je cieľom ONLINE KLUBU?

Cieľom ONLINE KLUB-u je interaktívnou a názornou formou ukázať zjednodušený koncept fungovania biznisu využitím online https://jobitel.com marketingových nástrojov, https://jobitel.com ktoré si študenti reálne vyskúšajú na svojich vlastných projektoch.

Ako sa prihlásiť?

Sledujte našu Facebook stránku ONLINE KLUB, kde vždy s časovým predstihom pred plánovanou prednáškou zverejňujeme online registračný formulár pre teoretickú časť ONLINE KLUBU. Do workshopovej https://jobitel.com časti budeme robiť nábor pre 40 najšikovnejších študentov už v najbližších týždňoch priamo a to prostredníctvom povinne voliteľných, alebo výberových predmetov na univerzitách, na ktoré sa môžete prihlásiť.

essay writing services