Podmienky účasti
  • študent VŠ
  • nutná účasť na všetkých školeniach a záverečných testoch
  • je potrebné sa registrovať do programu Google Partners, alebo ESET academy
  • je potrebné vyplniť prihlášku  (z dôvodu obmedzených kapacít bude prijatých 60 záujemcov)
Čo získam
  • certifikácia celosvetovo uznávaného programu preukazuje vašu znalosť najnovších nástrojov Google Analytics, AdWords, alebo ESET academy
  • školenia a „best practices“ od tých najepších Google trénerov, alebo špacialistov z oboru 🙂
  • certifikácia, ktorá vám pomôže získať zamestnanie, prípadne nadobudnúť skúsenosti pri rozbehu vlastného online podnikania
Cena

Celá akadémia vrátane testov je ZDARMA za podmienky, že sa študent zaručí za absolvovať všetky školenia i záverečné testy.

Kapacita
60 študentov
Kde?
Obchodná fakulta, Dolnozemská cesta 1, Spoločenská miestnosť V1
Kedy?
momentálne pre vás pripravujeme ďaľší ročník, o termínoch vás budeme informovať na webovej stránke, alebo na Facebooku ONLINE KLUBu