Kontakt

Kontaktné informácie

onlineklub@onlinetoro.sk

 

Adresy, kde sa konajú workshopy

Obchodná fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
831 04 Bratislava-Nové Mesto