Richard Grom: Ako som získal prácu vďaka ONLINE KLUBU

Všetko to začalo, keď som sa v štvrtom ročníku začal zaujímať o online marketing, ktorý vo mne vzbudzoval veľké nadšenie naučiť sa niečo nové, čo by ma v budúcnosti bavilo. To bol aj hlavný dôvod, prečo som sa prihlásil do Online klubu. Spojenie možnosti robiť to, čo ťa baví ako aj rýchlo sa meniace online prostredie ma fascinovalo natoľko, že som si ako prvé zakúpil knižky zamerané na Google Analytics, Google AdWords ako aj SEO optimalizáciu, ktoré som začal svojpomocne študovať, učiť sa a získavať prvé poznatky, ktoré by mi pomohli v ďalšom vývoji.

Online klub som bral ako možnosť nadobudnúť skúsenosti od ľudí priamo z praxe, ktorí dlhodobo v tomto prostredí pracujú a chcel som bližšie spoznať  reálnu problematiku. Možnosť využiť všetky poznatky, či už z kníh alebo Online klubu som mohol jednoducho a hlavne zadarmo vyskúšať na rôznych začínajúcich projektoch mojich kolegov zo školy, ktorí začali v tom období pôsobiť v e-commerce.

Tento klub mi ukázal ako správne používať marketingové nástroje a ich podrobnú funkcionalitu počas marketingových kampaní. Optimalizácia procesov a detailná analýza sú veci, ktoré ma na online marketingu tak bavia, že neustále hľadám nové možnosti a nástroje ako tieto procesy zlepšiť a zefektívniť, čo v konečnom dôsledku posúva moju túžbu po poznaní.

Po skončení Online klubu som hľadal možnosti uplatnenia mojich doterajších poznatkov v praxi a podieľať sa na projekte v reálnych podmienkach. Práve cez Online klub sa mi podarilo nájsť svoju prvú možnosť uplatnenia ako junior sales manager pre spoločnosť Gemius, ktorá pôsobí v strednej a východnej Európe. Cez Facebook stránku Online klubu sa ku mne dostal layout na pracovnú pozíciu, kde sa mi po pracovnom pohovore podarilo riadiť projekt vstupu nového produktu na trh.

Rozhodne môžem konštatovať, že Online klub bol mojím priesečníkom v rámci online kariéry, keďže mi pomohol získať informácie z praxe, ktoré som z kníh nemohol nadobudnúť ako aj šancu stretnúť a porozprávať sa z ľuďmi, ktorí majú bohaté skúsenosti v tomto sektore podnikania. Taktiež som chcel presvedčiť, že dokážem koordinovať pridelený projekt.

Budúcim absolventom Online klubu ako aj všetkým študentom Obchodnej fakulty by som chcel pripomenúť, že za každým pracovným úspechom je tvrdá drina, pričom iniciatíva a chuť musí prísť z ich strany. Študenti by mali aktívne vyhľadávať možnosti v rámci štúdia, ktoré im pomôžu byť zaujímavejšími pre spoločnosti  na trhu práce a venovať viac svojho voľného času samoštúdiu. Práve Online klub je spôsob ako získať možnosť posunúť svoje vedomosti o krok vpred.